Monday, June 19, 2017

20170619 Gospel Mt 5:38-42


Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one to him as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well. Should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow."

Pamalandong:

An pagka-binggatibo – amo ini an klase nan pagbati na makapa-ukyab nan kasing-kasing nan tawo para mabayolente sija.

Matam’is karajaw an ato buot kon hikit’an nato an ato tagkakontrahan na nag-antos sa ija kinabuhi.

Amo seguro ini an rason na insugyot si Jesus sa Ija mga disciple na dili lamang pagsukwahi’on an kadautan, kon sampaluhon ‘kaw sa tuo na pisngi, i-offer pa an an imo waya na pisngi, pakig-uli anay sa imo tagka-kontrahan adeser kamo moabot sa husgado…

Dili ‘sab kuno talik’dan an gusto mobuyos dimo.

Amo seguro ini na kinahanglan gajud nato pug’ngan an ato kasing-kasing para halajo kita sa mga kasamok kay amo man ini an sinug’dan nan pagka-waya nan pagka-sinabtanay nan mga kataw’han.

Ugna na ipangaliya lamang nato kan Lord na dili nato makahibalag an mga kasamok sa ato mga kinabuhi para mangibabaw an gugma sanan kalinaw permi.

No comments: