Tuesday, June 13, 2017

20170613 Gospel Mt 5:13-16

Jesus said to his disciples: "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father."

Pamalandong:

Marajaw ikompara an asin sanan kahayag sa ato espiritwal na kinabuhi!

Kon magdaing kita nan pidjanga uben nan hayuan, mogamit kita nan asin adesir nato an dinaing ibuyad sa suga o sa adlaw.

Sa tinabal na mga suyod nan tijan nan isda, para mapreserba, asinan nato nan duro para dili madaot an ato tagpreparar na tinabal.

Demudo, an asin amo gaju’y mopreserba nan ato mga pagkaon na gusto nato modugay para segurado kita na permi may sud’an.

An kahayag (inday kon uno’y transalation nan light sa ato sinultihan?) amo ‘sab an mohatag dato nan suga para kagiyahan o kalamdagan kita sa ato pagpanaw kon madugyom an ato tagpanawan.

Ugsa kinahanglan na ato gajud ipreserba an mga tudlo sanan mga pulong ni Jesus sa ato mga kasing-kasing sanan an ato kahayag magamit nato para kagiyahan nato an ato isigkatawo para dili sila mawaya sa ila pagtuo kan Lord.

No comments: